کویر

شهرستان خاش نگینی در کویر شرق

مجموعه: مکانهای تفریحی ایران شهرستان خاش با مزارع برنج، نخیلات، میوه های سردسیری و گرمسیری و رودخانه های جاری، یکی از دیدنی ترین شهرهای کویر است. شهری که در استا
کویر

شهرستان خاش نگینی در کویر شرق

شهرستان خاش با مزارع برنج، نخیلات، میوه های سردسیری و گرمسیری و رودخانه های جاری، یکی از دیدنی ترین شهرهای کویر است. شهری که در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته
خاش سیستان و بلوچستان  ایران

خاش سیستان و بلوچستان ایران

  خاش را بیشتر بشناسیمشهرستان خاش یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است. مرکز این شهرستان، شهر خاش است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۶۷٫۸۵

تبلیغات