دلگان سیستان و بلوچستان  ایران

دلگان سیستان و بلوچستان ایران

دلگان را بیشتر بشناسیماین شهرستان تا سال۱۳۸۶ به عنوان بخش دلگان شهرستان ایرانشهر شناخته می‌شد که در این تاریخ به شهرستان ارتقا یافت. جمعیت این شهرستان بنابر آمار سرشماری سال ۱۳۸۵،
تبلیغات