ایرانشهر سیستان و بلوچستان  ایران

ایرانشهر سیستان و بلوچستان ایران

  ایرانشهر را بیشتر بشناسیمشهرستان ایرانشهر یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است. مرکز این شهرستان، شهر ایرانشهر است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵،
قلعه ناصرى ایرانشهر سیستان بلوچستان

قلعه ناصرى ایرانشهر سیستان بلوچستان

قلعه ناصرى ایرانشهرقلعه ناصری ایرانشهر پس از قلعه بمپور بزرگترین و مهمترین قلعه خشت گلی در بلوچستان محسوب می‌شود. این قلعه سال ‪ ۱۲۶۴‬هجری شمسی به دستور ناصرالدین شاه قاجار طی هفت

تبلیغات