کنارک را بیشتر بشناسیم

شهرستان کنارک یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. مرکز این شهرستان، شهر کنارک است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۷۱٫۰۶۳ نفر بوده است

 

تقسیمات کشوری
بخش مرکزی شهرستان کنارک
دهستان جهلیان
دهستان کهیر
شهر: کنارک

بخش زرآباد
دهستان زرآباد شرقی
دهستان زرآباد غربی

تبلیغات