سیب و سوران را بیشتر بشناسیم

شهرستان سیب و سوران به مرکزیت سوران در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

جمعیت کل شهرستان طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۶۱۵۰۷ نفر بوده است.


تقسیمات کشوری
بخش سیب و سوران
دهستان پسکوه
دهستان سیب و سوران
شهر: سوران

تبلیغات