کَلاته‌ خیج یکی از شهرهای شهرستان شاهرود در استان سمنان ایران است.

کلاته خیج در بخش بسطام شهرستان شاهرود قرار داد. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۵٫۳۳۸ نفر بوده‌است. مهمترین محصول این روستا زردآلو و گیلاس می‌باشد

تبلیغات