loading...

قلمرو کنونی سمنان در زمره قدیمی ترین کانونهای استقرار تمدن در فلات قاره ایران محسوب میشود نتایج حاصل از کاوشها و بررسیهای باستان شناسی نشانگر قدمت طولانی استقرار اقوام مختلف هزاره ششم قبل از میلاد در محدوده فعلی استان است.

سمنان از دیرباز یکی از شهرهای چهاردهمین ایالت تاریخی ورن(ورنه) از تقسیمات شانزده گانه روستایی در دوران باستان بوده است برخی از دانشمندان ایالت مزبور را گیلان فعلی میدانسته اند ولی قدر مسلم این است که ورن یا ورنه متشکل از صفحات جنوبی البرز و خوار شامل: سمنان، دامغان‌،خوار، دماوند، فیروزکوه، شهمیرزاد، لاسجرد، ده نمک، آهوان، قوشه، ویمه و نقاط کوهستانی مازندران بوده است.

درتمام دوره حکومت مادها و هخامنشیان و کومینه و یا کومشیان( قومس بعد از اسلام) جزو ایالت بزرگ پارت یا پرتو بشمار میرفت دراین دوره سمنان شهر سرحدی ایالتهای پارت و ماد محسوب میشود بهمین علت برخی از مورخان، زمانی این استان را جزء ماد و گاهی جزء پارت بحساب آورده اند.سمنان در دوره های بعد از اسلام جزء سرزمین تاریخی قوس(کومش) بشمار می آید نام قومس تا اواخر دوران قاجاریه بر سر زبانها بود.

سمنان - آکا

از وقایع مهم مربوط به نواحی پارت در دوره هخامنشیان میتوان به جنگهای کورش کبیر در این ایالت اشاره کرد. از قرون اولیه تا قرن ششم بعد از اسلام این سرزمین بترتیب جایگاه طرفداران ابومسلم خراسانی، مزدکیان و بعد از آن فرق مذهبی دیگر مانند اسماعیلیه، سربداران و بزرگان و مشایخ تصوف بوده و بر اساس شواهد و قراین، مردم سمنان قبل از اسلام دارای عقاید و آیین های مختلفی بوده اند که مهر پرسی، میترائیسم و زرتشتی از مهمترین آن آیین ها بشمار میرفته اند.

درباره وجه تسمیه قومس یا کومش چنین آمده است:

الف) قومس در آغاز کومه شه بوده است یعنی پناهگاهی برای شکار سلاطین یا حفاظت از زراعت توسط زارعان

ب) کومش ابتدا کومس به معنی کوه مس بود است در دوران هخامنشی، این ایالت صادر کننده مس بوده و بعدها نام آن به کومش تغییر یافته است

پ) بدلیل کم آبی منطقه مردم به حفر قنات میپرداخته اند، بهمین دلیل این ایالت کومش(چاه کن) و مردم آن به "کومشی" نامیده میشوند.

جغرافیای طبیعی استان

استان سمنان از نظر موقعیت جغرافیایی به گونه ای که هر چه از غرب به شرق آن پیش میرویم به میزان ارتفاع آن از سطح دریا اضافه میشود، بنحویکه شهر گرمسار که غربی ترین شهر استان محسوب میگردد 825 متر و شهر شاهرود که شرقی ترین شهر استان به شمار می آید 1365 متر از سطح دریا ارتفاع دارند. از آنجاییکه عامل ارتفاع با حرارت جو نسبت معکوسی دارد یعنی هرقدر ارتفاع زیادتر میشود حرارت نیز بهمان نسبت تقلیل می یابد میتوانیم شهرستان گرمسار و شهرستان شاهرود را گرمترین و سردترین منطقه استان قلمداد کنیم.

سمنان - آکا

استان سمنان به دلیل همجواری با سلسله کوههای البرز در شمال و زمینهای هموار و کویر در جنوب از شمال به جنوب دارای شیب است، و شیب عمومی منطقه از شمال به جنوب 8 تا 10 در هزار میباشد.

معدل حداکثر مطلق درجه حرارت در ماههای تیر و مرداد که گرمترین ماههای سال در استان است به 25 درجه سانتیگراد بالغ میگردد معدل حداقل درجه حرارت در ماههای دی و بهمن که سرد ترین ماههای استان است به منهای 11 درجه سانتیگراد بالغ میگردد.

استان سمنان دارای اقلیم هایی به شرح ذیل میباشد:

1. اقلیم نیمه بیابانی شدید که قسمتهای از استان سمنان منجمله گرمسار و بنکوه را در برگرفته در این نقاط میزان بارش و نزولات کم و معمولاً در اویل بهار است.

2. اقلیم نیمه بیابانی ضعیف که قسمتهایی از سمنان – شاهرود- دامغان را در برگرفته و بارندگی غالباً در زمستان است

3. اقلیم مدیترانه ای گرم و خشک که نوار شمالی استان را شامل میشود.

منبع:تبیان

گردآوری ایران شناسی آکاایران


تبلیغات