پنجم محرم اگرچه در تقویم با رنگ قرمز مشخص نشده اما خیلی از شاهرودی ها این روز را تعطیل می کنند تا برای برگزاری مراسم «یا عباس یا عباس» آماده شوند. مراسمی که در هیچ نقطه ای از کشور نمی توانید مشابه آن را ببینید اما برای اهالی شاهرود، محرم و عزاداری هایش با این روز معنا پیدا می کند.

مراسم یاعباس یاعباس رسم صدها ساله شاهرودی هاست. آنها که از 27 ذی الحجّه با صدای شیپور یکی از خدام تکیه بازار از رسیدن ماه محرم با خبر می شوند، در روز پنجم ماه محرم علم و کتل شان را آماده می کنند تا مراسم طوق بندان را در روز «یا عباس یا عباس» و در میان چاوش‌خوانی و سینه‌زنی عزاداران اجرا کنند.

مراسم یاعباس یاعباس در شاهرود - آکا

این مراسم در تکیه بازار شاهرود که به "تکیه زنجیری" معروف است برگزار می شود. در این مراسم، وقتی دو سه ساعتی از بامداد روز پنجم محرم گذشت، معمران تکیه بازار راه می‌افتند، چاوش خوانی می کنند و می خوانند: «ای داد از این عزا، بیداد از این عزا، فریاد ما مصیب و صد داد از این عزا» و با خواندن «باز این چه شورش است...» خیابان های شهر را زیر پا می گذارند.

این دسته در مسیر خیابان شهید صدوقی شاهرود حرکت می کند تا به نزدیکی مزار قدیمی شهر که مدفن علمای بزرگی مثل مرحوم آیت‌الله سبزواری است برسد، از اینجا به بعد، اوج عزاداری هاست. طوق ها به صورت خوابیده روی دوش عزاداران قرار می گیرد و آنها «یا عباس یا عباس» گویان به تکیه بازار می‌روند

در همین زمان، عزاداران تکیه های مختلف شهر سپس سه قسمت از طوق یعنی زبانه، بدنه و چوب طوق ها را روی دو دست گرفته و به نزدیکترین تکیه و یا مسجد محل می‌برند تا در بعدازظهر روز پنجم درمحله قلعه "ولووا" و در کوچه جنب مسجد "نجفقلی نجفیان" به هم وصل کنند. طوق ها را عزاداران قوی هیکل حمل می کنند اما اگر تازه واردی باشد که بخواهد طوق را حمل کند، باید قبلا یک کله قند نذر این کار کرده باشد و به تکیه ادا کند. پیش از آغاز مراسم هم کسانی که نذر و حاجتی دارند پارچه و شال های ترمه را به طوق ها می بندند و در زمان حرکت شان تا تکیه زنجیری در مسیر کاروان گوسفند قربانی می‌کنند.

مراسم یاعباس یاعباس در شاهرود - آکا

به گفته سیدعلی‌اصغر شریعت زاده، محقق و پژوهشگر شاهرودی که کتاب فرهنگ مردم شاهرود را منتشر کرده است، نگهداری هر طوق و حرکت آن به عهده خدام است، در این زمان دسته طوق‌بندان تشکیل می‌شود، عماری‌ها و طوق‌ها در جلو و معمران در پشت سر آنها فریاد «ای داد از این عزا» را سر می‌دهند و سپس دسته معروف به «یا عباس یا عباس» راه می‌افتد.

مراسم یاعباس یاعباس در شاهرود - آکا

این دسته در مسیر خیابان شهید صدوقی شاهرود حرکت می کند تا به نزدیکی مزار قدیمی شهر که مدفن علمای بزرگی مثل مرحوم آیت‌الله سبزواری است برسد، از اینجا به بعد، اوج عزاداری هاست. طوق ها به صورت خوابیده روی دوش عزاداران قرار می گیرد و آنها «یا عباس یا عباس» گویان به تکیه بازار می‌روند. با آرام گرفتن طوق در شاه‌نشین تکیه، عزاداران آرام می گیرند و مراسم با پذیرایی خانمه پیدا می کند.

بخش گردشگری تبیان


گردآوری ایران شناسی آکاایران
تبلیغات