آکاایران: مجموعه: مکانهای زیارتی ایران و جهان

مکان های مقدس زرتشتیان ایران
زرتشتیان برای انجام مراسم مذهبی مکان هایی به نام "آتشکده" یا "آدریان" دارند که محل نگهداری آتش است. در آتشکده آتش در مکانی مخصوص که اطراف آن با شیشه پوشیده شده است نگاهداری می شود. قدیمی ترین آتشی که امروز در مکان های مذهبی زرتشتیان روشن است درآتشکده یزد نگاهداری می شود.

 

 آتشکده های یزد

آکاایران: مکان های مقدس زرتشتیان ایران تصاویر

 آتشکده های زرتشتیان


نیایشگاه "شاه ورهرام ایزد" یکی از این مکان ها است. امروز در کرمان زیارتگاه شاه ورهرام را مسلمانان نیز زیارت می کنند و"پیر مرتضی علی" می نامند.

 

 مکان های مذهبی زرتشتیان

 
زرتشتیان همچنین مکان های مقدسی به نام "پیران" دارند که معروف ترین آن ها در یزد است. این مکان ها را منسوب به شاهزادگان ساسانی می دانند. پس از حمله اعراب به ایران بسیاری از این شاهزادگان برای در امان ماندن در بیابان ها پناه می گرفتند.

 

 آتشکده

مکان  های مقدس زرتشتیان ایران  تصاویردین زرتشتیان


زیارتگاه "ستی پیر" درشرق شهر یزد قرار گرفته است و به باور زرتشتیان پناهگاه مادر شاهزادگان ساسانی است.

 

 مکانهای مذهبی ایران و جهان


زیارتگاه "پیرسبز" در ۶۸ کیلومتری شمال غرب شهر یزد قرارگرفته و پناهگاه یکی از شاهزادگان ساسانی به نام "حیات بانو یا پیرسبز" است. در یک سوی دیوار سنگی در این مکان آب قطره قطره از شکاف سنگ بیرون می ریزد، به همین دلیل به این محل "پیر چک چک" هم می گویند.

 

 زیارتگاه پیران

 زیارتگاه پیرسبز

 
"پارس بانو" یا "بانوی پارس" در ۱۱۲ کیلومتری غرب یزد قرارگرفته است.

 

 زیارتگاه ستی پیر

 آتشکده های یزد


زیارتگاه "پیرنارکی" در ۵۸ کیلومتری جنوب شرقی یزد قرارگرفته و پناهگاه "ناز بانو عروس" فرمانروای پارس است.

 

 آتشکده های زرتشتیان

 مکان های مذهبی زرتشتیان

 
زرتشتیان دراین مکان های مذهبی مراسم شادی و جشن های خود را مانند جشن تکلیف دینی برای فرزندان و یا مراسم نامزدی برگزار می کنند.

 

 آتشکده

 


.

منبع : beytoote.com


تبلیغات