آکاایران: مجموعه: مکانهای تفریحی ایران


کویر شهداد


زیباترین کویر دنیا با کلوت های منحصربه فردش در منطقه شهداد کرمان قرار دارد تا جایی که می توان این منطقه را نمایشگاهی از زیبایی های کویر نامید. کویر شهداد که در حاشیه غربی دشت لوت و در شرق کوه های کرمان واقع شده، منطقه ای خشک میزان باران آن سالانه از 5/4 میلی متر تجاوز نمی کند، بسیاری ا کارشناسان معتقدند این منطقه گرمترین نقطه دنیا است.

 

 

زیباترین کویر دنیا در کرمان! (تصویری) -آکا

آکاایران: زیباترین کویر دنیا در کرمان! (تصویری)

 

 

 

زیباترین کویر دنیا در کرمان! (تصویری) -آکا

 

 

زیباترین کویر دنیا در کرمان! (تصویری) -آکا

 

 

 

زیباترین کویر دنیا در کرمان! (تصویری) -آکا

 

 

 

زیباترین کویر دنیا در کرمان! (تصویری) -آکا


.

منبع :

تبلیغات