آکاایران: گروه کوهنوردی مهر به قصد صعود به قله سالن کوه به روستای شوی دزفول سفر کردند. اعضای این گروه ساعت ۱۵ از اراک با قطار محلی به دزفول رفتند و ساعت ۳۰ دقیقه بامداد در ایستگاه تله زنگ، نرسیده به دزفول پیاده شدند و به مدت ۶ ساغت تا روستای شوی پیاده روی کردند.

به گزارش آکاایران: مجله آکا ایران: در این گزارش تصاویری از روستای شوی و طبیعت اطراف آن را مشاهده می کنیم. سمندر لرستانی یکی از دوزیستان در حال انقراض است که فقط در طبیعت اطراف این روستا یافت می شود.

طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)

آکاایران: طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)

طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)
 
طبیعت زیبا و ناب روستای شوی – دزفول (تصاویر)

منبع :

تبلیغات