نقشه چیست؟

نقشه عبارت است از تصویر قائم عوارض زمین نسبت به یک سطح مبنا (datum) در یک مقیاس مشخص بر روی یک محیط مثل صفحه کاغذ، یا نمایش همین اطلاعات به صورت رقومی است و نقشه برداری علم تهیه نقشه هاست  که برای نشان دادن عوارض بر روی یک صفحه احتیاج به یک سری عملیات و اندازه گیری هاست که به طور کلی به سه دسته تقسیم می شود که عبارت اند از:

1. عملیات صحرایی: شامل شناسایی و بازدید اولیه، انتخاب رئوس کار و ایستگاه های اندازه گیری، اندازه گیری طول ها و زوایا 

2. محاسبات: انجام محاسبات لازم با توجه به اندازه گیری های به دست آمده

3. تهیه نقشه: انتقال اندازه گیری های انجام شده روی صفحه با توجه به محاسبات و مقیاس مورد درخواست.

می توان گفت فاکتور اولیه در تهیه نقشه، مشاهدات است و مشاهدات مهم و اساسی در تهیه نقشه همان مشاهده طول ها و زوایاست. اولین مسئله در مورد انجام مشاهدات نقشه برداری، داشتن وسایلی مناسب است؛ این وسایل در عین اینکه باید سبک و قابل حمل و نقل سریع باشند از دید یک نقشه بردار باید از دقت کافی و بالا برخوردار باشند. لذا از همان ابتدای پیدایش علم نقشه برداری به موازات پیشرفت این علم دستگاه های جدید و کاربردی تر ساخته شد. چون معمولاً اندازه گیری زاویه با توجه به مکانیسم کلی کار، ساده تر از اندازه گیری طول است، لذا معمولاً درخواست نقشه برداران از شرکت های الکترونیکی، ساخت ابزاری بود که در عین راحتی کار بتواند طول های بلند را با دقت بالا اندازه گیری کند.

سایت بیابان های ایران با تغییر و تلخیص

تهیه و تنظیم برای سایت تبیان: زهره پری نوش

نقشه چیست؟

راه های تشخیص قبله

هرگاه نمازگزار از این راه ها پى به قبله نبرد و آسمان تمام ابرى یا به برخى از موانع مانند آب یا غیر آن در اثر تدبیر خداوند حسابگر پوشیده بود...
نقشه چیست؟

جهت‌یابی با نشانه‌های طبیعی

اگر از علامت‌های طبیعی استفاده می‌کنید، برای تصمیم‌گیری، باید هر چند تا علامت مختلف را که می ‌توانید پیدا کنید...
نقشه چیست؟

قطب‌نما بسازید

حال اگر سوزن ‌را روی یک چوب ‌پنبه یا پوشال کوچک قرار دهید (سوزن را به چوب‌پنبه چسب بزنید، یا درون آن فرو کنید؛ یا در دو طرف سوزن چوب ‌پنبه‌هایی کوچک فرو کنید)...

تبلیغات