سراب عمارت شهرستان شازند اراک  ایران

سراب عمارت شهرستان شازند اراک ایران

این سراب متشکل از یک تالا‌ب یا دریاچه‌ای زیباست که آب آن از چشمه های جوشان و قنوات جاری در منطقه هفته و عمارت تامین می‌شود که از نظر زیست محیطی , گردشگری تثبیت رودخانه منطقه چرا, ح
تبلیغات