نیاز نیست برای خلق یک طرح خوب از فرم های عجیب قریب و شاخ دار استفاده کرد با کمی تامل و صبر می توان حتی با یک مکعب مستطیل ساده فرمی زیبا خلق کرد.

ویلای

ویلای زرندیه ساوه | الماسی در دل کویر

 شرایط مکانی پروژه (اقلیم گرم و خشک و قرارگیری بنا در میان آب) فرصت بازخوانی معماری کوشک را برای معماران فراهم نمود. بر این مبنا، دغدغه اصلی طراح ضمن فراهم نمودن شرایط آسایش در دل کویر، ایجاد ارتباطی معنادار با معماری ایرانی و کوشک بود. در طراحی این بنا سعی شده مفاهیم پایه در معماری کوشک را اقتباس و به زبانی امروزی بازگو شود.

 

ویلای زرندیه ساوه | الماسی در دل کویر

 تضاد میان پر و خالی، نحوه اتصال فضای تهی داخلی با مرز ساختمان و بیرون، حفظ هندسه کلی و تمامیت قابل ادراک، تاکید بر فرآیند ورود به ساختمان و ایجاد تنوع فضائی و دیدهای متقاطع در فضاهای بسته و نیمه باز از موارد مورد نظر در طرح پروژه بوده است.

 

ویلای زرندیه ساوه | الماسی در دل کویر

 مکعب شکل گرفته از اتصال این 4 دیوار، پوسته ای است برای جمع آوری فضاهای نیمه باز و بسته درون زیر یک سقف و ایجاد تمامیت بنا. برای دستیابی به تنوع فضائی و دیدهای متقاطع، از تغییر ارتفاع در تراسها و ایجاد منظره در فضای داخل استفاده شده است.

ویلای زرندیه ساوه | الماسی در دل کویر

 ویلایویلای زرندیه ساوه | الماسی در دل کویر

   در طراحی ویلایویلای زرندیه ساوه | الماسی در دل کویر

  با توجه به قرارگیری ساختمان در میان آب، ورود به ساختمان اهمیت ویژه‌ای یافت؛ مجموع پل و نمای شرقی برای تاکید بر فرآیند ورود و ایجاد تعریفی نو از ایوان طراحی شده است.

  

ویلای زرندیه ساوه | الماسی در دل کویر

 در ضلع غربی، برای جلوگیری از دریافت بیش از حد تابش خورشید، تامین دید به استخر و استفاده از انعکاس نور بر روی آب، ارتفاع پنجره‌ها به یک متر محدود شده است.

 

ویلای زرندیه ساوه | الماسی در دل کویر

 

ویلای زرندیه ساوه | الماسی در دل کویر

 

ویلای زرندیه ساوه | الماسی در دل کویر

 

ویلای زرندیه ساوه | الماسی در دل کویر

 

منبع:chidaneh.com

گردآوری ایران شناسی آکاایران
گردآوری توسط بخش شهرهای استان مرکزی- دیدنی های استان مرکزی سایت آکاایران

  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات