قلعه وکیل اراک (آثار تاریخی ایران) -آکا


 آثار تاریخی ایران (قلعه وکیل)

قلعه حاج وکیل مربوط به اواخر دوره قاجار است که در شهر اراک و در تاریخ 26 آبان 1375 با شمارهء ثبت 1771 به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بانی این بنا در اصل یک شرکت تجاری انگلیسی به نام زیگلر بود که پس از انحلال، قسمتی از آن توسط یکی از متمولین شهر اراک به نام حاج محمد حسین میثمی وکیل خریداری شد و از آن پس به نام قلعه حاج وکیل شهرت یافت.

 

ساختمان فعلی بخش کوچکی از کل مجموعه اولیه است و قسمت وسیعی از آن با خانه‌های مسکونی تبدیل شده، اکنون این بنا دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع دستی است.

 

آثار تاریخی ایران (قلعه وکیل)

آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

 آثارتاریخی اراک

آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

 تصاویری ازقلعه وکیل

آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

  آثارتاریخی اراک

آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

 آثار تاریخی ایران (قلعه وکیل)

آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

  تصاویری ازقلعه وکیل

آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

 آثار تاریخی ایران (قلعه وکیل)

آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

  آثارتاریخی اراک

آثار تاریخی ایران, قلعه وکیل, تصاویر قلعه وکیل

 آثار تاریخی ایران (قلعه وکیل)

منبع:tebyan.net

گردآوری ایران شناسی آکاایران
قلعه وکیل اراک (آثار تاریخی ایران) گردآوری توسط بخش شهرهای استان مرکزی- دیدنی های استان مرکزی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات