تیران و کرون اصفهان  ایران

تیران و کرون اصفهان ایران

تیران و کَرون یکی از با قدمت ترین شهرستانهای استان اصفهان و دومین شهر سبز این استان است. مرکز این شهرستان شهر تیران است که در غرب استان اصفهان واقع شده‌است. این شهرستان در حدود بی
تبلیغات