مسجد خسرو اردستان -آکا

آکاایران: مسجدی است سه طبقه مربوط به سال 1135 (هـ .ق) می باشد این مسجد شامل مجموعه ای از آب انبار شبستان مهتابی و زیبایی است که از بناهای عصر صفویه است.

,[categoriy]

آکاایران: مسجد خسرو اردستان

,[categoriy]

,[categoriy]

منبع :

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات