مسجد خسرو اردستان -آکا

آکاایران: مسجدی است سه طبقه مربوط به سال 1135 (هـ .ق) می باشد این مسجد شامل مجموعه ای از آب انبار شبستان مهتابی و زیبایی است که از بناهای عصر صفویه است.

مسجد خسرو اردستان
,[categoriy]

آکاایران: مسجد خسرو اردستان

,[categoriy]

,[categoriy]

منبع :

مسجد خسرو اردستان گردآوری توسط بخش شهرهای استان اصفهان - دیدنی های استان اصفهان سایت آکاایران
zavaran
تبلیغات