مسجد دربند اردستان -آکا

آکاایران: خرابهای آتشکده ایی به این نام در کنار راه قدیمی اردستان به زواره ساخته شده است. این بنا دو طبقه شامل گنبد خانه و شبستان می باشد . سال ساخت آن دقیقا مشخص نیست ولی شواهد امر حاکی از بافت بسیار قدیمی وکهن است .

,[categoriy]

آکاایران: مسجد دربند اردستان

منبع :

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب
zavaran

اخبار اکاایران