مسجد دربند اردستان -آکا

آکاایران: خرابهای آتشکده ایی به این نام در کنار راه قدیمی اردستان به زواره ساخته شده است. این بنا دو طبقه شامل گنبد خانه و شبستان می باشد . سال ساخت آن دقیقا مشخص نیست ولی شواهد امر حاکی از بافت بسیار قدیمی وکهن است .

,[categoriy]

آکاایران: مسجد دربند اردستان

منبع :

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات