آکا ایران

لنجان اصفهان آکا ایران

  شهرستان لِنجان(زرین شهر) یکی از شهرستانهای استان اصفهان ایران می‌باشد که در غرب این استان واقع شده‌است. زرین‌شهر مرکز این شهرستان است.جمعیتبنابر سرشماری مرکز آمار ایران
تبلیغات