فریدون شهر اصفهان

فریدون شهر اصفهان

 شهرستان فریدون‌شهر یکی از ۲۱ شهرستان در استان اصفهان ایران است.شهرستان فریدونشهر دارای یک بخش به نام بخش مرکزی و ۵ دهستان است.بخش مرکزی شهرستان فریدون‌شهر دهستان برف انباردهس
فریدون کنار مازندران  ایران

فریدون کنار مازندران ایران

فریدون کنار را بیشتر بشناسیمشهرستان فِرِیدون‌کِنار یکی از شهرستانهای ساحلی استان مازندران است که بین بابلسر و محمودآباد قرار گرفته و از طرف جنوب، به شهرستان آمل متصل است. این شهر
تبلیغات