فلاورجان اصفهان  ایران

فلاورجان اصفهان ایران

شهرستان فلاورجان(لنجان سفلی) با طول جغرافیایی30دقیقه و51 درجه وعرض جغرافیایی 34 دقیقه و 32درجه،با مساحت510 هکتار با مرکزیت شهر فلاورجان می باشد و ارتفاع از سطح دریا 1600متر است که
فلاورجان اصفهان  ایران

فلاورجان اصفهان ایران

شهرستان فلاورجان از شهرستان‌های استان اصفهان است. مرکز این شهرستان شهر فلاورجان است. بخش پیربکران دهستان گرکن شمالیدهستان سهروفیروزانشهرها: پیربکران و بهاران‌شهر.   بخش مرکزی شهر
تبلیغات