چادگان، به صرف تفریح و آرامش

چادگان، به صرف تفریح و آرامش

چادگان، به صرف تفریح و آرامش آکایران :در ۱۲۰ کیلومتری غرب استان اصفهان،در حاشیه رودخانه زاینده رود و  در ۲ کیلو متری شهر چادگان دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود واقع شده است. ای
 چادگان اصفهان

چادگان اصفهان

  جوزدان از شهرهای ایران در استان اصفهان است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد قرار دارد.روستای جوزدان از توابع دهستان جوزدان بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد در استان اصف

تبلیغات