اژیه اصفهان - آکا ایران

اِژیه یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است.

این شهر با جمعیت ۴۵۰۰ نفر در بخش جلگه شهرستان اصفهان قرار دارد.

محل این شهر در خاور استان اصفهان و در منطقه‌ای کویری است.

شهر اژیه فاقد هرگونه معدن، کارخانه یا واحدهای تولیدی و صنعتی است و شغل اغلب مردم این شهر کشاورزی و دامپروری است.

 

اخبار اکاایران

تبلیغات