اِژیه یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است.

این شهر با جمعیت ۴۵۰۰ نفر در بخش جلگه شهرستان اصفهان قرار دارد.

محل این شهر در خاور استان اصفهان و در منطقه‌ای کویری است.

شهر اژیه فاقد هرگونه معدن، کارخانه یا واحدهای تولیدی و صنعتی است و شغل اغلب مردم این شهر کشاورزی و دامپروری است.

 


تبلیغات