منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه -آکا

آکاایران: منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه از توابع بخش کلاردشت شهرستان چالوس در استان مازندران است. در این منطقه در اغلب اوقات سال مه غلیظ و سیاه رنگی همه جارا پوشانده و از این جهت آن را سیاه بیشه نامیده اند. منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه بوسعت 9000 هکتار در استان مازندران واقع است.

,[categoriy]

آکاایران: منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه

,[categoriy]

,[categoriy]

منبع :

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات