محمودآباد نمونه قزوین  ایران

محمودآباد نمونه قزوین ایران

محمودآباد نمونه شهری است در استان قزوین ایران. این شهر در بخش مرکزی شهرستان قزوین قرار دارد. جمعیت محمودآباد نمونه در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۹۶۷۹ نفر بوده است . دوست عزیز در صورتی

تبلیغات