شهرستان قائم‌شهر

شهرستان قائم‌شهر

شهرستان قائمشهر شهرستان قائمشهر شهرستانی است در استان مازندران. مرکز این شهرستان شهر قائمشهر است. مساحت شهرستان قائمشهرر ۵/۴۵۸ کیلومتر مربع است که ۹۳/۱ درصد کل مساحت استان را به خ
تبلیغات