عکس: پل وِرِسک - آکا

خبرگزاری فارس: از بزرگ‌ترین پل‌های راه‌آهن سراسری ایران است که در ارتفاعات روستای ورسک در شهرستان سواد کوه در استان مازندران قرار دارد.

عکس: پل وِرِسک پل ورسک,راه‌آهن,مازندران,شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندران


عکس: پل وِرِسک پل ورسک,راه‌آهن,مازندران,شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندران


عکس: پل وِرِسک پل ورسک,راه‌آهن,مازندران,شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندران


عکس: پل وِرِسک پل ورسک,راه‌آهن,مازندران,شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندران


عکس: پل وِرِسک پل ورسک,راه‌آهن,مازندران,شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندران


عکس: پل وِرِسک پل ورسک,راه‌آهن,مازندران,شهرهای استان مازندران- دیدنی های استان مازندران


گردآوری ایران شناسی آکاایران
zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات