آبگرم دلفان؛ الماس درخشان دامنه‌های زاگرس

آبگرم دلفان؛ الماس درخشان دامنه‌های زاگرس

 چشمه آبگرم شهرستان دلفان در استان لرستان به عنوان یک جاذبه گردشگری سلامت و درمان، همچون الماسی در دامنه‌های رشته کوه زاگرس می‌درخشد.این چشمه در60 کیلومتری غرب شهر نورآباد و د
آبگرم دلفان لرستان

آبگرم دلفان لرستان

  چشمه آبگرم شهرستان دلفان در استان لرستان به عنوان یک جاذبه گردشگری سلامت و درمان، همچون الماسی در دامنه‌های رشته کوه زاگرس می‌درخشد.این چشمه در60 کیلومتری غرب شهر نورآب

تبلیغات