آکاایران: این رودخانه زیبا در شهر سقز کردستان است و یکی از جاذبه های دیدنی این استان به حساب می آید. این رودخانه زیبا در حاشیه پارک کوثر قرار گرفته است .

آدرس :کردستان – سقز حاشیه پارک کوثر

آکاایران: رودخانه سقز

رودخانه سقز -آکارودخانه سقز -آکا

رودخانه سقز -آکارودخانه سقز -آکا

رودخانه سقز -آکارودخانه سقز -آکا

رودخانه سقز -آکارودخانه سقز -آکا

رودخانه سقز -آکارودخانه سقز -آکا

رودخانه سقز -آکارودخانه سقز -آکا

رودخانه سقز -آکارودخانه سقز -آکا

رودخانه سقز -آکارودخانه سقز -آکا

رودخانه سقز -آکارودخانه سقز -آکا

منبع :

تبلیغات