می دانستید یک تکه از تاریخ کهن بشری در گوشه ای از استان کردستان جا خوش کرده؟ غار طبیعی کرفتو با تمام ویژگی های منحصر به فردی که دارد، یکی از بازمانده های دوران غارنشینی است که این روزها از جالب ترین مکان های توریستی استان کردستان به شمار می رود.

سکونتگاه هرکول ها! - آکا

اگر سری به غار کرفتو بزنید، می بینید که معماری صخره ای آن از هر غار دیگری شگفت انگیزتر است. چهار طبقه مجزا در دل کوه و اتاق های مختلف، تنها گوشه ای از شگفتی این غار طبیعی و آهکی هستند که در دوره های مختلف تاریخی به عنوان سکونتگاه مورد استفاده بوده است. طبقه چهارم این غار که به تالار آرمیتاژ معروف شده، زیبایی خاصی دارد. سراسر سقف این تالار به صورت خاصی شکل گرفته و دلیل آن احتمالا انحلال به صورت ناهمگن در بخش‌های مختلف سقف است. سقف غار شباهت زیادی به تالارهای آکوستیک دارد.

بر سر در یکی از اتاق‌های طبقه سـوم کتیبه‌ای یـونانـی وجـود دارد و به همین علت غار را معبد هرکول هم می‌نامند، در ایـن کتیبه آمده است: در ایـن جا هراکلس سکونت دارد. باشـد که پلیدی در آن راه نیابد

اما حجـاران ماهـر هم فـضاهای داخـل غار را تـراشـیـده و اتـاق‌ها، راهـروها و دالان‌های مـتعـددی به وجـود آورده‌انـد که از مـیان غارهای دسـت کـن باقـی مانـده از دوران گـذشـته، ایـن غار معـماری کامـل‌تـری دارد. بـر سـر در یکـی از اتـاق‌های طـبـقـه سـوم کـتـیـبـه‌ای یـونانـی وجـود دارد و به هـمـیـن عـلـت غار را معـبد هـراکـلـس (هـرکـول) هم می‌نامـنـد، در ایـن کـتـیـبـه آمـده: در ایـن جا هـراکـلـس سکـونـت دارد. باشـد که پـلـیـدی در آن راه نـیابـد.

غار کرفتو طوری معماری شده که علاوه بر ایجاد اتاق ها و راهروهای عبوری، اتاق ها با هم مرتبط هم هستند و نور گیرهایی به سمت بیرون دارند. از سوی دیگر، بر دیوارهای غار در بعضی از اتاق ها نقوشی به صورت تجریدی از حیوانات، انسان و گیاه حجاری شده است.

دخمه تاریخ

غار کرفتو را در 72 کـیـلـومـتـری شرق شـهـرسـتان سـقـز و تـقـریـبا با هـمـیـن فاصـله در شمال شهرستان دیـوانـدره می بینید که 12 کیلومتر تا دهستان کرفتو فاصله دارد. البته اصـلـی‌تـریـن راه دسـتـرسـی به آن از طـریـق جاده تکاب است. برای استفاده از این مسیر باید از بخـشی به نام گـورباباعـلـی و سـپـس روسـتای یـوز باش ‌کـنـدی عبور کنید و در ادامـه حـدود 3 کـیـلـومـتـر بعـد از آن غار کـرفـتـو را ببینید.

سکونتگاه هرکول ها! - آکا

غار کرفتو در سـیـنه یک رشـتـه کـوه آهـکـی در شـمال دره‌ای عـمـیـق قـرار گـرفـته که آثار مـتعـددی از پـناگاه‌ها، دخـمـه‌ها و حـفـره‌هایـی هم در کـنار غار اصـلـی دیـده مـی‌شـود. مـوقـعـیـت غار به شکلی است که بیشتر قسمت های آن بادگـیـر نبوده و در زمـسـتان دامـنـه جـنـوبـی را نـمـی پـوشـانـد. در حـالـی که 500 مـتـر دورتـر، یعنی بخش جـنـوب‌شرقی غار بادگـیـر بـوده و بـرف آن را کاملا مـی‌پـوشـانـد. به همین دلیل است که در زمـسـتان‌ درون غار گـرم و در تابـسـتان خـنک است.

ورودی غار از دامنه کوه حدود 25 متر فاصله دارد که در گذشته راهی نسبتا سخت و دشوار در کمر کوه،‌ بازدید‌کنندگان را هدایت می‌کرد، ولی امروزه با عبور از پلکانی فلزی می‌توان به دهانه ورودی غار رسید. در سـوی دیگـر دره، کـوه دیگـری وجـود دارد که به عـلـت الـقـا شـکـل طـبـیعـی آن، مـردمان محلی به آن "سـه‌دخـتـران" می‌گـوینـد. دو چـشـمه آب هم در زیـر تـقاب‌های پـایـیـن غار وجـود دارد که سـالـیان دراز مـردم از آن بهـره‌مـنـد شده‌انـد.

تاریخچه کرفتو

سکونتگاه هرکول ها! - آکا

قدمت غار کـرفـتـو به دوران مـزوزوئـیـک بر می گردد. یعنی دوران دوم زمین که این غار در اواخر دوره از زیـر آب بـیـرون آمـده است. غار کرفتو در سال 1818 توسط سر رابرت کرپورتر بازدید و کتیبه آن خوانده شد. در سال 1838 هنری اولینسون از غار بازدید کرد و آن چه را که به وسیله کرپورتر از کتیبه خوانده شده بود، اصلاح کرد. در سال 1963، "سراورل اشتین" همراه با دستیار هنری‌اش ایوب‌خان نقشه اتاق‌های حجاری شده، راهروها و دهلیزهای طبیعی را تهیه کردند که البته اکنون با توجه به این که خاک‌برداری و پاک‌سازی راهروها و دهلیزها به طور کامل انجام گرفته، نقشه اشتین کامل نیست.

در زمستان سال 1379 این غار مورد بررسی باستان‌شناختی قرار گرفت و در این بررسی، در محوطه بیرون و داخل غار،‌ آثاری از دوران‌های مختلف به دست آمد. کشف تراشه‌های سنگی در طبقه چهارم و محوطه بیرون غار می‌تواند نشانه‌ای از کاربری انسانی غار در دوران پیش از تاریخ باشد. هم‌چنین نمونه سفال‌ها و اشیای به دست آمده، ادامه سکونت انسان را در طول دوران تاریخی اشکانی و ساسانی و دوران اسلامی یعنی قرون ششم تا هشتم ه. ق مسجل می کند.

آزمایـش های خاک‌شـناسـی که از غار کـرفـتـو به دسـت آمـده، نـشـان می‌دهـد به عـلت یک رشـته فعالـیـت‌های جـزئی و فعـل و انفعالاتـی که در سـطح غـار به عـمـل آمـده و رسـوبات بر جای مانـده، ایـن غـار از هـزاره چهارم پـیـش از مـیلاد عاری از فعالـیـت‌‌های انـسـانـی شده و سـاکـنـان آن که گـله‌دارانـی کـوچ‌رو بـوده‌انـد آن مـنطـقه را تـرک کـرده‌انـد.


گروه گردشگری تبیان


گردآوری ایران شناسی آکاایران
تبلیغات