منطقه حفاظت شده دنا

منطقه حفاظت شده دنا

مجموعه: مکانهای تفریحی ایران منطقه حفاظت شده دنا منطقه حفاظت شده دنا در استان کهکیلویه و بویر احمد واقع شده است   منطقه حفاظت شده دنا، دهمین ذخیره گا
کوه دنا  یاسوج

کوه دنا یاسوج

کوه دنا در کهکیلویه و بویراحمد قرارگرفتن کوه دنا با ارتفاع چهار هزار و  400متر در استان چهارفصل کهگیلویه و بویراحمد منطقه ای کوهستانی و سرشار از زیبایی های طبیعی را در نوار شمالی
دنا کهکیلویه و بویر احمد

دنا کهکیلویه و بویر احمد

  شهرستان دنا یکی از شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد است. مرکز این شهرستان شهر سی سخت است. این منطقه در روزهای پایانی سال ۱۳۷۹ باه تصویب هیئت وزیران به شهرستان ارتقا

تبلیغات