آکاایران: درحال حاضر رایج ترین و پر استفاده ترین صنایع دستی آبادان جاروهایی است که به وسیله برگ درخت خرما (سعف) بافته می شود. صنایع دستی دیگر آبادان حصیر، کلاه آفتابی، سفره، بادبزن، سبد نان و خورجین خرما است که اینها نیز از برگ درخت خرما درست می شوند.

صنایع دستی آبادان

آکاایران: صنایع دستی آبادان

صنایع دستی آبادان

منبع :


تبلیغات