فلافل کنجدی امیری آبادان -آکا

آکاایران: طعمی متفاوت رو تجربه کنین.

به گزارش آکاایران: آدرس: ایران – خوزستان – آبادان خیابان امیری، بین فرعی ١١ و ١٢

,[categoriy]

آکاایران: فلافل کنجدی امیری آبادان

,[categoriy]

منبع :

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات