بندر ماهشهر خوزستان

بندر ماهشهر خوزستان

بندر ماهشهر ، شهرستان و شهری در استان خوزستان . 1) شهرستانِ بندر ماهشهر (جمعیت طبق سرشماری 1375 ش ، 847 ، 297 تن )، در جنوب غربی ایران و جنوب استان خوزستان واقع است . از شمال به ش
تبلیغات