ملاثانی شهری است در استان خوزستان. این شهر در شهرستان اهواز قرار گرفته و در چهل و پنج کیلومتری شمال شهر اهواز واقع است.این شهر در محل تقاطع مسیرهای اهواز به مسجدسلیمان و اهواز شوشتر قراردارد. در مجاورت این شهر ، رودخانه کارون قراردارد. این شهر به دو قسمت قدیم وجدید ( کوی قدس یا گلن آباد) تقسیم می‌گردد. زبان رایج آن میان مرد عربی و فارسی است.بخش اعظم مردم این شهر به زبان عربی سخن می‌گویند.مابقی مردم اکثرا به لهجه شوشتری سخن می گویند.قسمت عمده کسب وکار در این شهر در دست شوشتریهاست. همه مردم این شهر گرایش به دین مبین اسلام داشته و از شیعه اثنی عشر می‌باشند. شهر ملاثانی تا قبل از شروع جنگ تحمیلی از جمعیت کمی برخوردار بود ، اما با بروز جنگ تحمیلی ،و حضور جنگ زدگان ، جمعیت این شهر افزایش یافت ، بطوری که با پایان یافتن جنگ ، تعدادی از جنگ زدگان در این شهر باقی ماندند. بعدها بدلیل مشکلات کشاورزی و مهاجرت کشاورزان مناطق اطراف به این شهر ، این شهر دارای جمعیت بالایی شد و حد نصاب تبدیل از روستا به شهر را کسب نمود. در جلسه مورخ ۱۳۷۰۲٫۱۱ با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه‌شماره .۹۳۸۰۸ت۹۰۷ مورخ ۱۳۶۸٫۱۰٫۲۴ هیأت وزیران، بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۱۲۷٫۱.۵٫۵۳ مورخ ۱۳۶۸٫۱۱٫۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳)‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ روستاملاثانی (‌از توابع بخش مرکزی شهرستان اهواز در استان خوزستان) با حفظ محدوده کنونی خود به شهر تبدیل شده و به شهر "‌ملاثانی" نامیده شد.‌این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۰٫۲.۱۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. در زمان وقوع جنگ تحمیلی شهدایی رادر راه حفظ ارمان ومیهن اسلامی تقدیم نمود. که می‌توان به شهید علی حمیدی اصل ، حسین کرمی ، حسن متفرقه اشاره نمود. وجود دانشگاه کشاورزی رامین ، که در قسمت شمال شهر قرار گرفته است ، براهمیت شهر ملاثانی افزوده است.


تبلیغات