هَفْتْکل (هفتگل هم نوشته‌اند) شهری است در استان خوزستان. در سال ۱۳۸۵، تعداد ۱۵٫۲۶۱ نفر جمعیت داشته‌است.این شهر مرکز شهرستان هفتکل است.

این شهر پیش از سال ۱۳۸۷ در بخش هفتکل از توابع شهرستان رامهرمز قرار داشت.

ورود صنعت نفت به شهر هفتکل باعث ایجاد مدرسه، فرودگاه، جاده، سیستم آب و فاضلاب، بهداست و درمان، بیمارستان، خدمات رفاهی و اجتماعی در منطقه بود. هنگام ورود صنعت نفت به این شهر جامعه آن عشایری بود و نفت برای این که به بقای خود ادامه دهد بافت این جوامع را از عشایری به شهری تغییر داد و نیروهای تحصیل کرده از داخل و خارج کشور را جذب کرد

تبلیغات