هویزه به عربیالحویزهشهری است در استان خوزستان. هویزه یکی از شهرها و بخش‌های شهرستان دشت آزادگان در غرب این استان است که بخاطر جنگ ایران و عراق شهرت دارد. این شهر با یورش نیروهای عراقی تصرف شد و بطور صد در صد تخریب گردید. تنها آثار باقی‌ مانده‌ از شهر، قدم‌گاه‌ حضرت‌ عباس‌ و خرابه‌های‌ چند ساختمان‌ است‌

تبلیغات