ویس شهری است در شهرستان اهواز در استان خوزستان ایران.

در سال ۱۳۷۶ خورشیدی روستاهای ویس و مویلحه هواشم از توابع بخش باوی شهرستان اهواز در هم ادغام و به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر ویس شناخته‌شدند.

زبان رایج آن فارسی (گویش شوشتری) و اندکی عربی است. یکی از علتهای نامگذاری این شهر را وجود قدمگاه "اویس قرنی" در این شهر می‌دانند که هم اکنون نیز قدمگاهی به نام وی در کنار رودخانه کارون در این شهر وجود دارد.


تبلیغات