جشن ثبت سازه های آبی شوشتر

بعد از کش و قوس های فراوان، بالاخره نوبت به برگزاری جشن ثبت جشن ثبت سازه های آبی شوشتر

در شوشتر قدیم این آسیاب ها راهی برای سازگاری با شرایط اقلیمی به شمار می رفتند و ایرانیان قدیم، با ایجاد شبکه های زیرزمینی در زیر شهر شوشتر، یکی از هوشمندانه ترین اشکال معماری شهری آبی را بنیان گذاشتند.

این سازه های آبی تاریخی که از هزاره اول پیش از میلاد تا دوره معاصر مورد بهره برداری بوده اند، دانش و تجربه ایرانیان در مهندسی آب را به نمایش می گذارند و نماینده نبوغ و بلوغ علم بشری هستند.

سازه های آبی شوشتر با قدمت بیش از 1400 سال در دوره ساسانی ساخته شده اند و سال گذشته بعد از دو سال بررسی مهندسان آب در سازمان یونسکو به ثبت جهانی رسیدند.


گروه گردشگری تبیان

گردآوری ایران شناسی آکاایران

  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات