کوچه های تنگ به بهو - آکا

بهبهان تاریخ کهنی دارد. شهری که با مهاجرت ارجانی ها پا گرفت و کم کم در طول زمان رونقی بیشتر از ارجان پیدا کرد. می گویند بهو به معنی کوشک است و آن عده از مردم ارجان که به کوشک دشت آمده و آنجا ساکن شده اند، خانه هایی به سبک خانه های ارجان بنا کرده که بهتر از بهو بوده اند. به همین دلیل شهرشان را به بهو یعنی بهتر از کوشک نامیده اند. اگر به بهبهان سفر کنید و هم صحبت قدیمی های شهر شوید، می شنوید که آنها هم بهبهان را بهبهو می خوانند. امروز کلمه ای که در طول زمان به بهبهان تغییر کرده است. اما برخی از مورخان وجه تسمیه بهبهان را چنین نوشته اند که ساکنان اولیه این شهر در «بهون» یا سیاه چادر زندگی می کرده اند، بعد ها خانه هایی ساختند که بهتر از بهون بود و آن را «به» از «بهان» و بعد «بهبهان» گفتند. به هر حال بهبهان در سده 8 هجری قمری شکل شهر به خودگرفت و از آن پس در شمار یکی از شهرستانهای استان فارس و بعد استان خوزستان در آمد. شهرستان بهبهان در فصل های پائیز، زمستان و بهار معتدل، و لی در تابستان گرم است.

اگر در کوچه های بهبهان قدم بزنید می بینید که بیشتر منازل کوچه ها، یادگار دوران قاجار و پهلوی اول هستند. یادگارهایی که این روزها با تعریض کوچه ها کم کم به خاطره ها می پیوندند و در مقابل معماری مدرن روز تسلیم می شوند

کوچه های تنگ و باریک

بهبهان پر از کوچه های تنگ و دیوارهای بلند است. یادگاری که از ایمن سازی شهر در گذشته دور برجای مانده است. مردم این شهر در قدیم به خاطر مصون ماندن از خطر غارتگران و دزدان ساختار شهری و معماری خانه ها را طوری تغییر داده بودند که فرصت و امکان مقابله با خطرات احتمالی وجود داشته باشد. به همین علت معابر و کوچه ها را باریک و تنگ کرده و دیوار و حصار خانه ها و ساختمان ها را بلند می ساختند تا افراد و ساکنین شهر بتوانند به وسیله دیوارهای بلند بر دشمن مسلط باشند و از کوچه های تنگ چنین استفاده می شد که در حین مقابله طرف مهاجم امکان گریز فوری از محل را نداشته باشد و در این تنگ راهها و باریک گذرگاه ها محصور شده و نابودی آن زودتر انجام بگیرد.

اگر در کوچه های بهبهان قدم بزنید می بینید که بیشتر منازل قدیمی کوچه ها، یادگار دوران قاجار و پهلوی اول هستند. یادگارهایی که این روزها با تعریض کوچه ها کم کم به خاطره ها می پیوندند و در مقابل معماری مدرن روز تسلیم می شوند.

از دیگر آثار تارخی بهبهان قلعه مدرسه در روستای خیر آباد است

 که در سال 84 مرمت شد. این عمارت که یادگار دوران صفوی است، با پلان

چهار ایوان بر سر مسیر کاروانرو ارجان ساخته شده است و آرایه های

معماری خاص کاروانسرا ها را دارد

کارسرا

کوچه های تنگ به بهو - آکا

محله کارسرا ( کاروانسرا ) و بازار نو دو نقطه جدا از هم هستند که از دیدنی های بهبهان به شمار می آیند. درباره کارسرا گفته اند که مرکز حکومت و بازار و مسجد شهر در این منطقه بوده است. حکومت در منزل بهادر دیوان بوده و مسجد همان مسجدجامع فعلی و بازار هم راسته بازار بوده که از چند راسته در حرفه ها و مشاغل مهم سنتی و جداگانه فعالیت داشتند و مرکز ثقل تجاری آن روزگار شهرستان و محل داد و ستد و تأمین مایحتاج معیشتی مردم بوده است. این بازار به خاطر داشتن کارونسرا و بارانداز تاجران و محل اقامت و استراحتگاه که در همین محل قرار داشته معروف شد به محله کارونسرا که در لهجه بهبهانی به کارسرا معروف است. هم اکنون از آن بازار و  کارونسرا فقط دو راسته باقی مانده است و هیچ اثری از کاروانسرا وجود ندارد و باقیمانده بازار هم محل تجارت کالاهای خارجی و لوکس شده است.

از دیگر آثار تارخی این شهرستان قلعه مدرسه در روستای خیر آباد است که در سال 84 مرمت شد. این عمارت که یادگار دوران صفوی است، با پلان چهار ایوان بر سر مسیر کاروانرو ارجان ساخته شده است و آرایه های معماری خاص کاروانسرا ها را دارد. مثل حجره بارانداز، ایوان، حیاط مرکزی و تزئیناتی از این دست.

قلعه مدرسه خیرآباد 9943 مترمربع مساحت دارد که به طور کامل از آجر پخته و گچ ساخته شده و می توانید در آن اتاق های کوتاه و بلند، مسجد و حجره ای برای معلمان و مدرسان، آشپزخانه و حیاط داخلی را ببینید.


گروه گردشگری تبیان


گردآوری ایران شناسی آکاایران
تبلیغات