محوطه باستانی هفت‌تپه در بخش جنوب شرقی شهرستان شوش و در فاصله 15 کیلومتری آن واقع شده است. این محوطه از مرکز استان (اهواز) 100 کیـلومتـر و از چغازنبیل 23 کیلومتر فاصله دارد.محوطه باستانی هفت‌تپه شامل بقایای یک شهر و اجتماع بزرگ مربوط به دوره ایلام میانه بوده که از تپه‌های متعددی تشکیل شده است و حدود 3500 سال قدمت دارد.

 

محوطه باستانی هفت‌ تپه

 محوطه باستانی هفت‌تپه

محوطه باستانی هفت‌ تپه

 

 محوطه باستانی هفت‌تپه

محوطه باستانی هفت‌ تپه

 

 محوطه باستانی هفت‌تپه

محوطه باستانی هفت‌ تپه

 

 محوطه باستانی هفت‌تپه

محوطه باستانی هفت‌ تپه

 

 محوطه باستانی هفت‌تپه

محوطه باستانی هفت‌ تپه

 

 محوطه باستانی هفت‌تپه

محوطه باستانی هفت‌ تپه

 

 محوطه باستانی هفت‌تپه

محوطه باستانی هفت‌ تپه

 

 محوطه باستانی هفت‌تپه

محوطه باستانی هفت‌ تپه

 

 محوطه باستانی هفت‌تپه

محوطه باستانی هفت‌ تپه

 محوطه باستانی هفت‌تپه

 

محوطه باستانی هفت‌ تپه

 محوطه باستانی هفت‌تپه

 

محوطه باستانی هفت‌ تپه

 محوطه باستانی هفت‌تپه***

 

منبع:tebyan.net

گردآوری ایران شناسی آکاایران

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تپه باستانی


تبلیغات