شهر دزفول در شمال استان خوزستان واقع شده و یکی از معدود شهرهای ایرانی است که در هسته ی اصلی شهر بافت تاریخی و هویت فرهنگی خود را تا حدود زیادی حفظ نموده است. این بافت تاریخی شامل 28 محله است که گذرهای سرپوشیده ای به نام ساباط پیوستگی این محلات را بیشتر می نماید.اکثر بناهای این بافت آجری بوده و به همین دلیل این شهر به موزه ی آجری ایران نیز شهرت دارد. در گذرهای

گشتی در بافت تاریخی دزفول

 

گشتی در بافت تاریخی دزفول

 

گشتی در بافت تاریخی دزفول

 

گشتی در بافت تاریخی دزفول

 

گشتی در بافت تاریخی دزفول

 

گشتی در بافت تاریخی دزفول

 

گشتی در بافت تاریخی دزفول

 

گشتی در بافت تاریخی دزفول


منبع:tebyan.net

گردآوری ایران شناسی آکاایران

تبلیغات