شیروان خراسان شمالی

شیروان خراسان شمالی

شهرستان شیروانشهرستان شیروان از شهرستان‌های استان خراسان شمالی است.با وسعت ۳۷۸۹ کیلومتر که از شمال به کشور ترکمنستان و از جنوب به شهرستان اسفراین از ش
صفحه 1 از 1
تبلیغات