مانه و سملقان خراسان شمالی

مانه و سملقان خراسان شمالی

مانه و سملقان را بیشتر بشناسیمشهرستان مانه و سملقان از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. این شهرستان در سال ۱۳۸۵، تعداد ۹۵٬۵۸۲ نفر جمعیت داشته است شهرها و بخش‌هاشهرها: آشخانه، پ
تبلیغات