راز از شهرهای استان استان خراسان شمالی است که در بخش راز و جرگلان از توابع شهرستان بجنورد قرار گرفته‌است و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۵٫۲۲۷ نفر جمعیت داشته‌است

منطقه راز در حدود ۴۵ کیلومتری مرز ایران و ترکمنستان و به مسافت ۱۲۰ کیلومتری شمال بجنورد قرار دارد. راز درزمانهای قدیم جزء سرزمین نساو ابیورد بوده‌است و وجه تسمیه راز نیز به خاطر وجود انگورهای رز بوده. که در دره‌ای که در حال حاظر وجود دارد وبه گویش محلی به دره رزندر معروف می‌باشد. راز دارای آب وهوای کوهستانی می‌باشد و مردم این شهر در محیطی با درآمد کافی که از دامداری و کشاورزی و باغات موجود در ابیدر و کشکیدر و ناحیه ججنوب غربی که در زبان رازی به جلگه معروف است زندگی می‌کنند به دلیل عدم وجود گاز شهری دراین منطقه مردم این منطقه جهت پخت وپز از نفت وکپسول گاز استفاده می‌کنند بیشتر شغل افراد دراین منطقه کشاورزی ودامداری می‌باشد

گویش رازی گویش ویژه‌ای از زبان‌های ایرانی است

این گویش از لخاظ لغوی به گویش‌های باستانی ایران می‌رسد و لغات خاصی دارد که به زمان اشکانیان منصوب می‌باشد. از لحاظ تاریخی این شهر در دوران مختلف با عوامل طبیعی دچار تغیرات زیادی شده و هر از گاهی عواملی مثل سیل و زلزله بافت شهری و روستایی آن را به هم ریخته و گاهی جمعیت آن در طول تاریخ به ۵۰۰۰۰ هزار نفر هم رسیده‌است

تبلیغات