طبیعت روستای بدرانلو

دهستان بدرانلو از توابع بخش مرکزی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی ،از شمال و غرب با شهرستان مانه و سملقان ، ازشرق با مرکز استان ( بجنورد ) و دهستان باباامان بخش مرکزی بجنورد ،از جنوب نیز با دهستان آلاداغ این بخش هم مرز است ، دهستان دارای بیش از ۴۲روستا و آبادی ، حدود ۵۱۰۰خانوار سکنه و حدود ۲۱۰۰۰نفر جمعیت است ، عمده محصول این دهستان غلات و انگور کلاهداری است ومیتوان از آن بعنوان مرکز تولید انگور کلاهداری نام برد .


طبیعت روستای بدرانلو آکا

 طبیعت روستای بدرانلو

طبیعت روستای بدرانلو آکا

  طبیعت روستای بدرانلو

طبیعت روستای بدرانلو آکا

  طبیعت روستای بدرانلو

طبیعت روستای بدرانلو آکا

  طبیعت روستای بدرانلو

طبیعت روستای بدرانلو آکا

  طبیعت روستای بدرانلو

طبیعت روستای بدرانلو آکا

  طبیعت روستای بدرانلو

طبیعت روستای بدرانلو آکا


badranloo.blogfa

tebyan.net
گردآوری ایران شناسی آکاایران
تبلیغات