میل ایاز تربت جام قدیمی ترین بنای غزنویان

میل ایاز تربت جام قدیمی ترین بنای غزنویان

میل ایاز؛ قدیمی ترین بنای غزنویان مناره یا میل ایاز، قسمتی از رباط ارسلان جاذب است و در محل سنگ بست در مسیر تربت جام به مشهد در استان خراسان رضوی قرار دارد. این بنا که از
تربت جام خراسان رضوی

تربت جام خراسان رضوی

تربت جام را بیشتر بشناسیمشهرستان تربت جام از شهرستانهای تابع استان خراسان رضوی است. مرکز این شهرستان، شهر تربت جام است. تقسیمات کشوریبخش مرکزی شهرستان تربت جام دهستان جامروددهستان

تبلیغات