تربت حیدریه خراسان رضوی

تربت حیدریه خراسان رضوی

  موقعیت جغرافیایی شهرستانشهرستان تربت حیدریه با مساحت 14000 کیلو متر مربع و جمعیت 323 هزار نفر یکی از بزرگترین شهر ستان های استان خراسان و قطب کشاورزی خراسان است که دارا

تبلیغات