تایباد خراسان رضوی

تایباد خراسان رضوی

  تایباد را بیشتر بشناسیمشهرستان تایباد یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران می‌باشد. مرکز این شهرستان، شهر تایباد است. باخزر و کاریز دو شهر دیگر آن هس
تبلیغات