پارک ارم مشهد -آکا

آکاایران: بوستانی که در سال ۱۳۸۶ توسط شهرداری ساخته شد و پارک واقعا زیبایی ست.

به گزارش آکاایران: آدرس :خراسان رضوی – مشهد پارک ارم

پارک ارم مشهد
,[categoriy]

آکاایران: پارک ارم مشهد

,[categoriy]

منبع :

پارک ارم مشهد گردآوری توسط بخش شهرهای خراسان رضوی - دیدنی های خراسان رضوی سایت آکاایران
zavaran
تبلیغات