پارک ارم مشهد -آکا

آکاایران: بوستانی که در سال ۱۳۸۶ توسط شهرداری ساخته شد و پارک واقعا زیبایی ست.

به گزارش آکاایران: آدرس :خراسان رضوی – مشهد پارک ارم

,[categoriy]

آکاایران: پارک ارم مشهد

,[categoriy]

منبع :

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات